Upprätta skuldebrev när pengar ska lånas ut

Skuldebrev kan vara svåra att förstå sig på och komplicerade att upprätta. Men vardagsjuridik ska inte behöva vara krånglig, oåtkomlig eller kostsam. På den här hemsidan finns allt du behöver veta om vad som gäller när pengar ska lånas ut och vad ett skuldebrev är och hur du på ett smart sätt kan göra det själv i vår onlinetjänst, utan några juridiska förkunskaper.

Detta är ett skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt och juridiskt bindande avtal som reglerar en skuld och upprättas mellan en långivare och en låntagare.

I skuldebrevet ska det framgå vad som lånas ut och mängd/summa. Det ska också framgå tydligt vilka villkor som ska gälla 

Därför ska en skriftlig handling alltid upprättas

I händelse av tvist så kommer bevis att behövas för att styrka skulden och överenskomna villkor. Muntliga överenskommelser gäller förvisso, men kan vara svåra att bevisa om den ena parten säger en sak och den andra en annan sak. Finns det däremot något skrivet så blir det genast lättare att påvisa skulden och gällande villkor. En vanlig uppfattning är att det räcker med att skriva något enkelt på ett papper som alla parter undertecknar, vilket i sig är ett starkare bevis än en muntlig överenskommelse, men det visar sig ofta att sådana skrivelser helt saknar villkor eller är otydliga och ibland med helt irrelevanta eller felaktiga villkoranden, vilket kan ställa till det rejält för både den som lånat ut och för den som står i skuld.

Detta ska du tänka på när du ska upprätta ett skuldebrev

Det finns egentligen inga formkrav för att ett skuldebrev ska vara legalt giltigt. Så, egentligen skulle du kunna skriva skuldebrevet med vilka formuleringar och villkor som helst, men du måste däremot bestämma dig för vilken typ av skuldebrev som ska upprättas och det hänger ihop med vem som är låntagaren. Om skuldebrevet ska ställas mot en viss person där det inte ska finnas någon möjlighet till överlåtelse eller vidareförsäljning så är det ett enkelt skuldebrev som ska upprättas. Om det ska finnas möjlighet att överlåta/sälja vidare till annan långivare/låntagare så ska det vara ett löpande skuldebrev. Detta anges sedan i skuldebrevets rubrik som då fastställer skuldebrevets typ. 

Det kan också var bra att tänka igenom om skuldebrevet ska bevittnas eller inte. Det finns som sagt inget formkrav på att en skuldebrevhandling ska vara bevittnad för att vara bindande, men det är att rekommendera eftersom bevittning styrker bevisbördan ytterligare i händelse av tvist. det detta men Eftersom det inte finns formkrav krävs det inte heller att skuldebrevet måste bevittnas för att vara bindande. Dock är det alltid att rekommendera om det är möjligt eftersom det blir ett starkare bevis i fall det skulle uppstå en tvist.

Du kan som sagt välja att skriva det själv, anlita en jurist som gör det åt er, eller upprätta det vår smidiga och säkra e-tjänst.

Skuldebrev mall exempel

Så här ser ett skuldebrev ut:

En juridiskt korrekt upprättad skuldebrevshandling ska innehålla uppgifter om långivare, låntagare, vad som ska lånas ut, summa och villkor för t ex återbetalning och ränta samt om det ska finnas med särskilda villkor. Just villkordelen är inte helt lätt och många tror att det räcker med att ange belopp och uppgifter om långivare/låntagare, men utan eller med felaktigt angivna villkor så riskerar skuldebrevet istället att bli ogiltigt.

Ett smart och relativt billigt sätt att försäkra sig om att skuldebrevet blir juridiskt säkrat är att skriva det online i vår e-tjänst.

Efter att ha hittat den här sidan om skuldebrev så provade jag att använda deras e-tjänst och tur var nog det då det fanns villkor som jag inte hade en aning om som jag lade till
Kund som betygsatt oss
Hanna Andersson
Malmö

Varför använda e-tjänst för avtalsskrivande?

Snabbt och enkelt

Alla våra avtal i vår e-tjänst skapas genom att fylla i formulär med uppgifter och information som efterfrågas och välja vilka villkor som ska vara med och hur dessa ska utformads. Skuldebrevet tar oftast inte mer än 5-10 minuter att fylla i!

Juridiskt säkert

Inga juridiska förkunskaper krävs för att kunna upprätta ett skuldebrev eller andra juridiska dokument i våran e-tjänst. Alla formuleringar som sedan skrivs ut i skuldebrevet har tagits fram av kunniga jurister baserat på uppgifter och val har tagits fram av kunniga jurister. Vår e-tjänst är till och med mer säker än att använda sig av en jurist!

Omgående leverans

Alla våra juridiska dokument genereras automatiskt av vår avtalsrobot, vilket möjliggör omgående leveranser som sker direkt efter att betalning genomförts. Vanligtvis så levereras skuldebrev och våra andra juridiska dokument i pdf-format som sedan enkelt kan skrivas ut för signering av långivaren och låntagaren.

Låt oss upprätta ditt skuldebrev tillsammans i vår e-tjänst

Genom vår juridiskt säkrade e-tjänst kan du vara din egen jurist.